AEGO

AEGO е компанија која се занимава со производство на автоелектрика и автоелектроника уште од 1981 година. Како и повеќето фирми и AEGO започна со дејност како занаетчиска работилница, а неколку години подоцна започнува со сопствено производство.

Асортиман на делови

  • Група борј еден

  • Група борј два

  • Група борј три

  • Група борј четири

  • Група борј пет

  • Група борј шест

  • Група борј седум