Altios

Altios

АЛТИОС е основана во 1991 година како фамилијарна фирма која се бави со трговија на авто делови за моторни возила. Својот развој го насочува во согласност со потребите и барањата на пазарот со посебно внимание на деловите од автоелектриката.

АЛТИОС својата деловна соработка ја гради во континуитет со странски добавувачи кои работат по меѓународни стандарди како што се DIN , ISO и други

Асортиман на делови

  • Група борј еден

  • Група борј два

  • Група борј три

  • Група борј четири

  • Група борј пет

  • Група борј шест

  • Група борј седум