Auto Ventil

Auto Vnetil

Претпријатието AutoVentil е лоцирано во Ужице, 190 км југозападно од Белград. Започнува со работа далечната 1957 година и до денес има стекнато бројни донашни и странски партнери.

Нивната производствена програма се состои од вентили и водилки за мотори на патнички и товарни возила, моторцикли, трактори, шински возила, пловни објекти, градежни и рударски машини. Во помал обем се призведуваат и други делови од областа на вентилите: подигачи на вентили, шипки за подигачи, тањири за федери, штрафови за клацкалки и штрафови за глави на мотори.

Благодарение на добриот квалитет извозната ориентираност, вентилите се вградуваат од страна на познати светски производители на мотори: GM - ADAM OPEL AG. Од Германија, ŠKODA, ZETOR од Чешка, BRIGGS - STRATTON CORP - САД, LEYLAND - Англија, како и сите домашни производители на мотори.

Асортиман на делови

  • Група борј еден

  • Група борј два

  • Група борј три

  • Група борј четири

  • Група борј пет

  • Група борј шест

  • Група борј седум