Boban Sajle

Boban Sajle

Бобан Сајли е модерна компанија која произведува делови и комплети кои служат за движење на различни механизми во автомобилите, тракторите, рударските и градежните машини. Ги произведува сите видови сајли за патнички и товарни возила, за подигање товар, цевки за кочници, цевки за висок притисок, тракторски цевки, црева за кочници и комплети на хидраулични црева за низок, среден и висок притисок за пренесување на енергија со течност под притисок за разни потреби.

Асортиман на делови

  • Група борј еден

  • Група борј два

  • Група борј три

  • Група борј четири

  • Група борј пет

  • Група борј шест

  • Група борј седум