Eloda

Eloda

Eloda е водечки Хрватски производител на авто-електро делови како што се разни типови на прекидачи и индикатори. Eloda е основана во 1983 година како мала работилница. Денес Eloda произведува делови за познати светски компании како што се: Bosch, Wabco, Continental Teves, FTE Automotive GmbH и други.

Асортиман на делови

  • Група борј еден

  • Група борј два

  • Група борј три

  • Група борј четири

  • Група борј пет

  • Група борј шест

  • Група борј седум