Frogi

Произведува пластични резервни делови како: копчиња за тапацири, фар, држач, лајсна, потоа изолатори за буксни, штрафови за жмигавци, букви и знаци, адаптери за сијалици, чаури за полуосовина, планетарец за анлансер и други делови од пластика.

Асортиман на делови

  • Група борј еден

  • Група борј два

  • Група борј три

  • Група борј четири

  • Група борј пет

  • Група борј шест

  • Група борј седум