Knezevic

Knezevic е компанија која се занимава со производтво на тракторски сигнализација (како стоп светла, жмигавци итн.), рачки за отварање врата и прозор за возила од заставиниот програм.

Асортиман на делови

  • Група борј еден

  • Група борј два

  • Група борј три

  • Група борј четири

  • Група борј пет

  • Група борј шест

  • Група борј седум