Koncar

Koncar е производител на разни видови на четкици како: четкици за анлансер, алтернатор, динамо, четкици за електрични уреди и рачен алат, четкици за микро-мотори, четкици за индустриски и влечни мотори и машини. Покрај четкици, Koncar произведува и чаури за анлансер, плетки од бакар, електроконтакти и други производи од графит.

Асортиман на делови

  • Група борј еден

  • Група борј два

  • Група борј три

  • Група борј четири

  • Група борј пет

  • Група борј шест

  • Група борј седум