Louis Hess

Louis Hess е основана во триесетите години од минатиод век главно како компанија која се занимава со големопродажба на техничка роба и набрзо прераснува во специјализиран производител на арматура за висок притисок, хидраулика и висококвалитетни стеги (шелни).

Асортиман на делови

  • Група борј еден

  • Група борј два

  • Група борј три

  • Група борј четири

  • Група борј пет

  • Група борј шест

  • Група борј седум