Narva

Narva

NARVA Speziallampen GmbH е компанија која повеќе од 60 години се занимава со производство на сијалици. Компанијата е лоцирана во Германија со седиште во градот Plauen.

За кавалитетот на производите доволно говорат цертификатите кои ги поседува оваа компанија:1) DIN EN ISO 9001 2) QS 9000 and VGA 6.1 3) DIN EN ISO 14001, што и овозможува пласман на своите производи на Европскиот и Американскиот пазар. Интересно да се спомене е тоа што повеќе од 70% од вкупниот приход на оваа компанија се базира на извоз, што ја потврдува ориентираноста на компанијата кон странски пазари.

Компанијата е редовен учесник на саемот за автомобилски делови во Франкфурт, кој што се одржува секоја втора година.

Асортиман на сијалици

  • Стнадардни

  • Халогенки

  • Сулфидни

  • Убодни

  • Гасни (Xenon)

  • Сет

  • Гарнитури