Sigurnost

Sigurnost

Sigurnost е компанија која е специјализирана за производство на гумички за кочници, квачило и за серво управувачи, за патнички и товарни возила, автобуси, земјоделски машини и вилушкари. Во 1996 година Sigurnost има добиено атест TUV за квалитет, а воедно го има присвоено EN ISO 9001:2000 од страна на реноминарното сертификатно тело TUV од Хановер. Со самото присвојување на ISO стандардот е воспоставено и компјутеризирано следење на производството со што е заокружен целокупниот производствен процес започнувајќи од: самостојна изработка на калап, обележување на секој производ, нивно производство, па се до изработка на амбалажата.

Асортиман на делови

  • Група борј еден

  • Група борј два

  • Група борј три

  • Група борј четири

  • Група борј пет

  • Група борј шест

  • Група борј седум