Tehnoflex

Tehnoflex е основана во 1994 година во Темеринг, Србија. Tehnoflex се занимава со производство на сите видови на сајли за патнчки и товарни возила како и за трактори. Од 2006 година во својата производствена програма, Tehnoflex вклучува и подигачи на стакла, со што стана главен добавувач на Zastava од Крагуевац.

Производите на Tehnoflex се висококвалитетни и за секој дел постои техничко-технолошка документација и гаранција за квалитет. Во најскоро време Tehloflex го воведува и ISO стандардот со што ќе го потврди својот квалитет на поширокиот пазар.

Асортиман на делови

  • Група борј еден

  • Група борј два

  • Група борј три

  • Група борј четири

  • Група борј пет

  • Група борј шест

  • Група борј седум