Top Spider

Top Spider

Како повеќето мали работилници во Србија и TOP-SPIDER започна со стари рачно изработени машини. Како резултат на долгогодишното вложување во подобрување на производството, денес TOP-SPIDER може да се пофали со современи производствени линии за производство на гумено-технички делови за патнички и теретен програм. Овие инвестиции доведоа до тоа TOP-SPIDER да стане водечки производител во оваа индустрија. Врвниот квалитет и производствениот капацитет се нивно најако оружје. Нивниот производствен асортиман опфаќа: манжетни за хомокинетички зглоб, за летва на волан и полуосовина, потоа црева за резервоар, вода, хладњак, закачки за ауспух и други гумени делови за автомобилска и тракторска индустрија.

Асортиман на делови

  • Група борј еден

  • Група борј два

  • Група борј три

  • Група борј четири

  • Група борј пет

  • Група борј шест

  • Група борј седум